TANYAREND - HORGÁSZREND

Horgászrend a napijegyesek számára

 • A Béke HE területén csak érvényes horgászengedéllyel rendelkezők horgászhatnak.
 • A horgászat megkezdése előtt a halőrházban a tógazdánál be kell jelentkezni!
 • Éjszakai, illetve hétvégi jeggyel rendelkezők a területet este 22-óráig hagyhatják el, 22-és 06-óra között a tagok kivételével az Egyesület területére be-, illetve kilépni TILOS.
 • Szombaton, vasárnap, ünnepnapokon a tagság érdekeire való tekintettel érkezési sorrendben, 20 db napijegyet adunk ki.
 • Az éjszakai jegy kiadása a horgászhelyek megteltéig tart.
 • Az a vendég horgász, aki tiltott időben elhagyja a területet, az adott naptári évben nem válthat vendégjegyet.
 • A versenyek, rendezvények napjain a nappali napijegy kiadása szünetel.
 • Minden tízedik alkalommal ingyen jegy jár annak a horgásztársnak, aki a BÉKE HE-ben 9 alkalommal napi éjszakai vagy sport jegyet váltott, ez csak a naptári évre vonatkozik. A napi és az éjszakai jegy összeszámolandó, a sportjegyet önmagában kell számolni. A tízedik jegyre, a vendég horgásznak kell felhívni a tógazda figyelmét, aki a dokumentációt ellenőrizve, adja ki az ajándék tízedik jegyet.
 • Az ajándék jegy nem számolható be a következő kilencbe.
 • A vendéghorgászat január 1-től február 28-ig szünetel.
 • Vendéghorgász harcsát nem tarthat meg, mérlegelés, illetve fotózás után azt azonnal vissza kell helyezni a fogás helyén a vízbe.
 • Pergetni a napijegyes horgásznak tilos!
 • Tüzet rakni csak a hozott fával kijelölt, épített tűzrakó helyeken szabad tilalmi időn kívül. Az Egyesület területén fát gyűjteni, kivágni TILOS! A tűzgyújtás szándékát a tógazdánál jelezni kell, a hozott fát be kell mutatni!
 • A horgászhelyeket jelzőfénnyel ki kell világítani.
 • A horgászhelyen hangoskodni, mások nyugalmát zavaró módon viselkedni tilos.
 • Horgászni csak tiszta helyen szabad, tavak befagyása esetén a jégre menni tilos.
 • A tavakban fürödni TILOS.
 • Bármely eszközzel való behordás (etetőanyag, felcsalizott szerelék) TILOS.
 • Etetőhajó, halradar, bármilyen célú használata TILOS.
 • Egyesületünkben az idegenhonos halfajok közül az amur jelentősen megritkult, ezért 40cm-es méretkorlátozással védjük. A megtartható mennyiséget napi egy darabban határozzuk meg, így egy amur elvitele esetén, bármely nemes halból még 1­­­­­­­ db tartható meg.
 • Az ezüstkárászt fogás esetén visszadobni tilos, érdektelenség esetén a tógazdánál le kell adni.
 • Minden horgász, minden észlelt szabálytalanságot köteles a tógazdának, halőrnek jelenteni, ennek elmulasztása fegyelmi vétség, ami eljárást von maga után.
 • A természet, és az épített létesítmények védelme mindenki kötelezettsége.
 • A tavakon, a jelölő bóják használata TILOS.
Árak 2018-ban:
 • Napijegy: 4000 Ft, elvihető 2 db nemes hal, 3kg egyéb.
 • Éjszakai jegy: 4000 Ft, péntek, szombat éjszaka, illetve a kijelölt ünnepnap éjszakáján, elvihető 6 kg nemes hal, 3kg egyéb.
 • Hétvégi jegy: 7500 Ft, elvihető 10kg nemes hal, 6 kg egyéb.
 • Sportjegy: 2000 Ft, hal NEM vihető el.
 • Ifjúsági jegy: 2000 Ft, csak nappalra váltható, elvihető 1 db nemes hal, 2 kg egyéb.

Nyitvatartás napijegyesek számára

Napijegy, sportjegy: március 1-től október 15-ig 06h-tól 18h-ig;
október 16-tól december 22-ig 07h-tól 16h-ig.

Éjszakai jegy: március 1-től október 15-ig 18h-tól - 06h-ig.

Hétvégi jegy: március 1-től október 15-ig szombat 06h-tól vasárnap 18h-ig.


Horgászrend a tagság számára

 • A BÉKE HE területére csak a főbejáraton szabad be- és kilépni.
 • A tagok a fogott zsákmányt lemérik, beírják a súlyt, a darabszámot, a fogás helyét, idejét.
 • A megtartott halat a fogási naplóba mindenki köteles azonnal beírni.
 • Éjszakai horgászat esetén a horgászhelyet jelzőfénnyel ki kell világítani.
 • A horgászhelyen hangoskodni, mások nyugalmát megzavarni tilos.
 • A pergetés kizárólag egyágú horoggal lehetséges.
 • Az Egyesület területén fát gyűjteni, kivágni tilos, tüzet rakni csak a hozott fával engedélyezett, tilalmi időn kívül! A tűzgyújtás szándékát a tógazdánál jelezni kell, a hozott fát be kell mutatni. Tüzet rakni csak a kijelölt, épített tűzrakó helyen szabad!
 • A horgász köteles, a horgászhelyet tiszta állapotban elhagyni, illetve, a horgászatot megkezdeni csak tiszta helyen szabad!
 • A Béke HE területén a tavak befagyása esetén a jégre menni tilos, illetve lékhorgászni, jégre menni szintén TILOS.
 • A természetes kiolvadás esetén (ha részleges is) a horgászat azonnal megkezdhető.
 • Egyesületünkben az idegenhonos halfajok közül az amur jelentősen megritkult, ezért 40cm-es méretkorlátozással védjük. A megtartható mennyiséget napi egy darabban határozzuk meg, így egy amur elvitele esetén, bármely nemes halból még 1­­­­­­­ db tartható meg.
 • A kárászt fogás esetén visszadobni tilos, érdektelenség esetén a halőrnél le kell adni.
 • Tilalmi időben a harcsa legkisebb megtartható mérete: 100 cm.
 • Minden horgász minden észlelt szabálytalanságot köteles a tógazdának, halőrnek jelenteni, ennek elmulasztása fegyelmi vétség, ami eljárást von maga után.
 • A természet és az épített létesítmények védelme mindenki kötelezettsége.
 • A tavakon a jelölő bóják használata TILOS.
 • Csónakkal, vagy bármely eszközzel való behordás, (etető anyag, felcsalizott szerelék) szigorúan TILOS.
 • Etetőhajó, halradar bármilyen célú használata TILOS.
 • A tavakban fürödni tilos.

Tagok számára megtartható halmennyiség

 • Évi 60 kg nemes hal, 100 kg egyéb.
 • Az évi 60 kg nemes halból maximum 30 kg lehet ragadozó hal.
 • 2017. január 1-től a balint és a harcsát a nemes halakhoz kell beírni.

Megtartható mennyiség tagok számára:

 • napi 2 db nemes hal, 3 kg egyéb
 • heti 5 db nemes hal, 20 kg egyéb

Nyitvatartás 2017-ben:

 • január 3-tól február 28-ig reggel 7 órától 21 óráig,
 • március 1 -től október 15-ig napi 24 órában,
 • október 16-tól december 22.-ig reggel 7 órától- 21 óráig,
 • ünnepi zárva tartás: 2017. december 23-tól 2018. január 2-ig.

Általános Tanyarend

 • Parkolni csak a kijelölt parkolóban szabad (kivétel a rokkantsági jogosultsággal rendelkezőek részére).
 • A gátakra és a partra autóval kimenni TILOS (kivétel munkavégzés céljából).
 • Este 22 óra után hangoskodni, hangosan zenét hallgatni TILOS.
 • Rendezvényt tartani csak a tógazda előzetes engedélyével szabad.
 • Az Egyesület területén csak zártrendszerű, elfolyásmentes illemhely létesíthető.

Tanyarend faházban lakók részére

 • A mindenkori használatba vevő köteles az éves fenntartási hozzájárulást (jelenleg 45.000 Ft) két részletben május 31-ig, majd augusztus 31-ig, valamint az elhasznált villamosenergia mennyiségét bemondani, és mind a két tételt az Egyesület pénztárába befizetni.
 • A használat során fellépő bármilyen karbantartási munka a használót terheli.
 • A tagság, vagy a faház használatának felmondása esetén, a faházat eredeti állapotban kell visszaadni.
 • A használó köteles a faház környékét tisztán tartani.
 • Rendezett faházhasználat és villamosenergia költség befizetése után az Egyesület továbbra is villamosenergia vételi lehetőséget biztosít.
 • Konyha-, WC-, fürdőhasználat, valamint a szemét elszállításról az Egyesület március 1. és október 30-a között gondoskodik.
 • A vízvételi lehetőséget az Egyesület április 1-től október 30-ig biztosítja.
 • A gépkocsik be- és kirakodás céljából a házhoz felhajthatnak, ezután haladéktalanul a parkolóba kell beállni.
 • Faház használatát harmadik személynek átruházni, továbbadni tilos!
 • A fürdő és az illemhely nem megfelelő használata, illetve nem higiénikus elhagyása fegyelmi szankciót von maga után!


Tanyarend lakókocsival rendelkezők részére

Minden a BÉKE HE területét használó és ott parkoló lakókocsi tulajdonos tag köteles:

 • Az évente megállapításra kerülő fenntartási hozzájárulást (ami jelenleg 35.000 Ft) két részletben május 31-ig, valamint augusztus 31.-ig, továbbá az elhasznált villamos energia mennyiségét bemondani és mind két tételt az Egyesület pénztárába befizetni.
 • A használó köteles a lakókocsi környékét rendben és tisztán tartani.
 • Rendezett lakókocsi-használat és villamosenergia költség befizetése után az Egyesület továbbra is villamosenergia vételi lehetőséget biztosít.
 • Konyha-, WC-, fürdőhasználat, valamint a szemét elszállításról az Egyesület március 1. és október 30-a között gondoskodik.
 • A vízvételi lehetőséget az Egyesület április 1-től október 30-ig biztosítja.
 • A szabályokat be nem tartó használókkal szemben a vezetőség a használati egyezséget felmondja, és a tulajdonost felszólítja, hogy a lakókocsit a saját költségén szállítsa el.
 • Amennyiben a lakókocsi eladásra kerül és az a területen marad, azt csak tag veheti meg az Elnökség jóváhagyásával.
 • Gépkocsik ki- és berakodás céljából a lakókocsikhoz felhajthatnak, ezután haladéktalanul a parkolóba kell beállni.
 • A lakókocsi helye nem képezheti adás-vétel tárgyát.


  Csónak használat

  • A telítettség miatt az 1-es és 2-es tavon újabb csónak használati engedély csak abban az esetben adható ki, ha használati engedéllyel rendelkező tag lép ki az egyesületből.
  • A kilépett helyére kérelem és elbírálás után lehet új csónakot telepíteni.
  • A csónakkal rendelkezők éves kikötői díja: 5000 Ft, melyet minden év május 31-ig köteles minden tulajdonos befizetni.
  • Minden tulajdonos köteles a csónakját névvel, telefonszámmal ellátni!
  • A csónakok csak a kijelölt helyükön köthetők ki.
  • A horgászat befejeztével a letűző karókat ki kell szedni.
  • A vízen tartózkodás, horgászat, haladás, pergetés, a parti horgászatot nem zavarhatja!
  • Éjszaka a csónakot jelzőfénnyel ki kell világítani.
  • A csónakot csak a tulajdonos használhatja, a vendégért minden tekintetben a csónak tulajdonosa felel.
  • Az Egyesület vizein kizárólag elektromos csónakmotor használata engedélyezett.
  • AZ EGYESÜLET A CSÓNAKOKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!