TANYAREND - HORGÁSZREND

Horgászrend a napijegyesek számára

 • A Béke HE területén csak érvényes horgászengedéllyel rendelkezők horgászhatnak.
 • A horgászat megkezdése előtt a halőrházban a tógazdánál be kell jelentkezni!
 • Éjszakai jeggyel rendelkezők számára este 22 h és 06 h között az Egyesület területét elhagyni TILOS.
 • Az a vendéghorgász, aki tiltott időben elhagyja a területet, az adott naptári évben nem válthat vendégjegyet.
 • Szombaton, vasárnap, ünnepnapokon a tagság érdekeire való tekintettel érkezési sorrendben 20 db napijegyet adunk ki.
 • Az éjszakai jegy kiadása a horgászhelyek megteltéig tart.
 • Horgászni az 1-es tavon csak a gáton és a Kőfalon az utolsó fedett beállóig engedélyezett, a 2-es tavon a Malomtó utcával párhuzamosan a lakóépületek oldalán lehetséges (parkoló felől).
 • Elvihető hal 2 db nemes (amurból legfeljebb 1 db és 40 cm feletti méretben) és 2 kg egyéb. Horgászni mindkét tavon 2 db bottal engedélyezett.
 • A horgásznak rendelkeznie kell mérleggel, haltartó szákkal, merítőhálóval, pontymatrac és íróeszközzel az Állami horgászjegybe történő beíráshoz! A halőrök ellenőrzéskor ezek meglétét számonkérik.
 • A napijegyes horgász csak 1 fő kísérőt hozhat magával.
 • A versenyek, rendezvények napjain a nappali napijegy kiadása szünetel.
 • Minden tizedik alkalommal ingyen jegy jár annak a horgásztársnak, aki a BÉKE HE-ben 9 alkalommal napi éjszakai vagy sport jegyet váltott; ez csak a naptári évre vonatkozik. A napi és az éjszakai jegy összeszámolandó, a sportjegyet önmagában kell számolni. A tizedik jegyre, a vendég horgásznak kell felhívni a tógazda figyelmét, aki a dokumentációt ellenőrizve adja ki az ajándék tizedik jegyet.
 • Az ajándék jegy nem számolható be a következő kilencbe.
 • A vendéghorgászat december 22-től március 1-ig szünetel.
 • A BÉKE Horgászegyesület mindkét taván engedélyezett a rablóhalas horgászat úszós, vagy fenekezős készséggel a méretkorlátozás betartásával.
 • Rablóhalból (süllő, csuka, balin) naponta legfeljebb 1 db vihető el!
 • Harcsát elvinni nem szabad, a 15 kg alattiakat vissza kell helyezni a vízbe, az e felettieket át kell adni a Tógazdának.
 • Süllő és csuka 4 kg súlyig vihető el, e felett vissza kell helyezni. Balin esetén nincs súly korlátozás.
 • A PERGETÉS TILOS!
 • Pontyból a 4 kg felettieket kell vissza engedni.
 • Amennyiben kiemelten védett, őshonos hal (compó, aranykárász stb.) kerül kifogásra, úgy azt haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyébe.
 • Egyéb halakból /keszeg félék, kárász/ alkalmanként 2 kg tartható meg.
 • Tüzet rakni csak a hozott fával kijelölt, épített tűzrakó helyeken szabad tilalmi időn kívül. Az Egyesület területén fát gyűjteni, kivágni TILOS! A tűzgyújtás szándékát a tógazdánál jelezni kell, a hozott fát be kell mutatni!
 • A sátor felállítás csak a kijelölt helyen és a Tógazda engedélyével lehetséges.
 • A horgászhelyeket jelzőfénnyel ki kell világítani.
 • A horgászhelyen hangoskodni, mások nyugalmát zavaró módon viselkedni tilos.
 • Horgászni csak tiszta helyen szabad, tavak befagyása esetén a jégre menni tilos.
 • A tavakban fürödni TILOS.
 • Bármely eszközzel való behordás (etetőanyag, felcsalizott szerelék) TILOS.
 • Etetőhajó, halradar, bármilyen célú használata TILOS.
 • Egyesületünkben az idegenhonos halfajok közül az amur jelentősen megritkult, ezért 40 cm-es méretkorlátozással védjük. A megtartható mennyiséget napi egy darabban határozzuk meg, így egy amur elvitele esetén, bármely nemes halból még 1­­­­­­­ db tartható meg.
 • Az ezüstkárászt fogás esetén visszadobni tilos, érdektelenség esetén a tógazdánál le kell adni.
 • Minden horgász, minden észlelt szabálytalanságot köteles a tógazdának, halőrnek jelenteni, ennek elmulasztása fegyelmi vétség, ami eljárást von maga után.
 • A természet, és az épített létesítmények védelme mindenki kötelezettsége.
 • A tavakon, a jelölő bóják használata TILOS.

A napijegyes horgászokra vonatkozóan az egyes napijegy típusok díjai, illetve a nyitvatartás ideje az DÍJAINK menüpontban található.


Horgászrend a tagság számára

 • A BÉKE HE területére csak a főbejáraton szabad be- és kilépni.
 • A tagok a fogott zsákmányt a horgászat befejeztével kötelesek a halbeírónál lemérni, illetve a súlyt és a darabszámot olvashatóan beírni.
 • A megtartott halat a szákba helyezés után a fogási naplóba mindenki köteles azonnal bejegyezni.
 • Éjszakai horgászat esetén a horgászhelyet jelzőfénnyel ki kell világítani.
 • A horgászhelyen hangoskodni, mások nyugalmát megzavarni tilos.
 • A pergetés kizárólag egyágú horoggal lehetséges.
 • Az Egyesület területén fát gyűjteni, kivágni tilos, tüzet rakni csak a hozott fával engedélyezett, tilalmi időn kívül! A tűzgyújtás szándékát a tógazdánál jelezni kell, a hozott fát be kell mutatni.
  Tüzet rakni csak a kijelölt, épített tűzrakó helyen szabad!
 • A horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni, illetve a horgászatot megkezdeni csak tiszta helyen szabad!
 • A Béke HE területén a tavak befagyása esetén a jégre menni tilos
  illetve lékhorgászni szintén TILOS. A természetes kiolvadás esetén (ha részleges is) a horgászat azonnal
  megkezdhető.
 • Egyesületünkben az idegenhonos halfajok közül az amur jelentősen megritkult, ezért 40cm-es méretkorlátozással védjük. A megtartható mennyiséget napi egy darabban határozzuk meg, így egy amur elvitele esetén, bármely nemes halból még 1­­­­­­­ db tartható meg.
 • A kárászt fogás esetén visszadobni tilos, érdektelenség esetén a halőrnél le kell adni.
 • Tilalmi időben a harcsa legkisebb megtartható mérete: 100 cm.
 • Minden horgász minden észlelt szabálytalanságot köteles a tógazdának, halőrnek jelenteni, ennek elmulasztása fegyelmi vétség, ami eljárást von maga után.
 • A természet és az épített létesítmények védelme mindenki kötelezettsége.
 • A tavakon a jelölő bóják használata TILOS.
 • Csónakkal, vagy bármely eszközzel való behordás, (etető anyag, felcsalizott szerelék) szigorúan TILOS.
 • Etetőhajó, halradar bármilyen célú használata TILOS.
 • A tavakban fürödni tilos.
 • Csónakból való horgászat a 2-es tavon péntek este 6h-tól vasárnap 18h-ig csak a mozgássérült stég és az 1-es tó között, illetve az 1-es tavon a nagyfeszültségű vezeték után a befolyóig engedélyezett.
 • Nyitvatartás 2022-ben:január 3-tól február 28-ig reggel 7 órától 21 óráig, március 1 -től október 15-ig napi 24 órában, október 16-tól december 22.-ig reggel 7 órától- 21 óráig,
  ünnepi zárva tartás: 2022. december 23-tól 2023. január 2-ig.

Tagok számára megtartható halmennyiség

 • Tagok számára megtartható halmennyiség évi 60 kg nemes hal, 60 kg egyéb hal.
  Az évi 60 kg nemes halból maximum 30 kg lehet ragadozó hal.
 • 2023. január 1-től a balint és a harcsát a nemes halakhoz kell beírni.
 • Megtartható napi, illetve heti halmennyiség tagok számára: napi 2 db nemes hal, 3 kg egyéb hal,
  heti 5 db nemes hal, 20 kg egyéb hal.
Nyitvatartás 2023-ben:
 • január 3-tól február 28-ig reggel 7 órától 21 óráig,
 • március 1 -től október 15-ig napi 24 órában,
 • október 16-tól december 22.-ig reggel 7 órától- 21 óráig,
 • ünnepi zárva tartás: 2023. december 23-tól 2024. január 2-ig.

Általános Tanyarend

 • Parkolni csak a kijelölt parkolóban szabad (kivétel a rokkantsági jogosultsággal rendelkezőek részére).
 • A gátakra és a partra autóval kimenni TILOS (kivétel munkavégzés céljából).
 • Este 22 óra után hangoskodni, hangosan zenét hallgatni TILOS.
 • Rendezvényt tartani csak a tógazda előzetes engedélyével szabad.
 • Az Egyesület területén csak zártrendszerű, elfolyásmentes illemhely létesíthető.

Tanyarend faházban lakók részére

 • A mindenkori használatba vevő köteles az éves fenntartási hozzájárulást két részletben (1. részlet május 31-ig, 2. részlet augusztus 31-ig), valamint az elhasznált villamosenergia mennyiségét
  bemondani és mind a két tételhez kapcsolódó szolgáltatási díjat az Egyesület pénztárába befizetni.
 • A használat során fellépő bármilyen karbantartási munka a használót terheli.
 • A tagság, vagy a faház használatának felmondása esetén a faházat eredeti állapotban kell visszaadni.
 • A használó köteles a faház környékét tisztán tartani.
 • Rendezett faházhasználat és villamosenergia költség befizetése után az Egyesület továbbra is villamosenergia vételi lehetőséget biztosít.
 • Konyha-, WC-, fürdőhasználat, valamint a szemét elszállításról az Egyesület március 1. és november 30. között gondoskodik.
 • A vízvételi lehetőséget az Egyesület április 1-től november 30-ig biztosítja.
 • A gépkocsik be- és kirakodás céljából a házhoz felhajthatnak, ezután haladéktalanul a parkolóba kell beállni.
 • Faház használatát harmadik személynek átruházni, továbbadni tilos!
 • A fürdő és az illemhely nem megfelelő használata, illetve nem higiénikus elhagyása fegyelmi szankciót von maga után!

Tanyarend lakókocsival rendelkezők részére

Minden a BÉKE HE területét használó és ott parkoló lakókocsi tulajdonos tag köteles:

 • Az évente megállapításra kerülő fenntartási hozzájárulást két részletben (1. részlet május 31-ig, 2. részlet augusztus 31-ig) továbbá az elhasznált villamos energia mennyiségét bemondani és mind a két tételhez kapcsolódó szolgáltatási díjat az Egyesület pénztárába befizetni.
 • A használó köteles a lakókocsi környékét rendben és tisztán tartani.
 • Rendezett lakókocsi-használat és villamosenergia költség befizetése után az Egyesület továbbra is villamosenergia vételi lehetőséget biztosít.
 • Konyha-, WC-, fürdőhasználat, valamint a szemét elszállításról az Egyesület március 1. és november 30. között gondoskodik.
 • A vízvételi lehetőséget az Egyesület április 1-től november 30-ig biztosítja.
 • A szabályokat be nem tartó használókkal szemben a vezetőség a használati egyezséget felmondja, és a tulajdonost felszólítja, hogy a lakókocsit a saját költségén szállítsa el.
 • Amennyiben a lakókocsi eladásra kerül és az a területen marad, azt csak tag veheti meg az Elnökség jóváhagyásával.
 • A gépkocsik ki- és berakodás céljából a lakókocsikhoz felhajthatnak, ezután haladéktalanul a parkolóba kell beállni.
 • A lakókocsi helye nem képezheti adás-vétel tárgyát.

  Csónakhasználat

  • A telítettség miatt az 1-es és 2-es tavon újabb csónak használati engedély csak abban az esetben adható ki, ha használati engedéllyel rendelkező tag lép ki az egyesületből.
  • A kilépett helyére kérelem és elbírálás után lehet új csónakot telepíteni.
  • A csónakkal rendelkezők éves kikötői díja: 5000 Ft, melyet minden év május 31-ig köteles minden tulajdonos befizetni.
  • Minden tulajdonos köteles a csónakját névvel, telefonszámmal ellátni!
  • A csónakok csak a kijelölt helyükön köthetők ki.
  • A horgászat befejeztével a letűző karókat ki kell szedni.
  • A vízen tartózkodás, horgászat, haladás, pergetés, a parti horgászatot nem zavarhatja!
  • Éjszaka a csónakot jelzőfénnyel ki kell világítani.
  • A csónakot csak a tulajdonos használhatja, a vendégért minden tekintetben a csónak tulajdonosa felel.
  • Az Egyesület vizein kizárólag elektromos csónakmotor használata engedélyezett.
  • AZ EGYESÜLET A CSÓNAKOKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!
  • A csónakból való horgászat a 2-es tavon péntek este 6h-tól vasárnap 18h-ig csak a mozgássérült stég és az 1-es tó között, míg a 1-es tavon a nagyfeszültségű vezeték után a befolyóig engedélyezett.